Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Marhaň.

 

 

Vážení návštevníci stránky

Prinášame Vám rozpis bohoslužieb Rímskokatolíckej cirkvi a Evanjelickej cirkvi a.v.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb:

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

error loading iconViac informácií najdete tu...

Zverejnené 10.7.2018

 

Oznámenie

o počte obyvateľov obce pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018  

podľa § 171 a § 176 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obec zverejňuje počet obyvateľov obce Marhaň: 964.

 

Oznámenie

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018  

Obecné zastupiteľstvo v Marhani podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Marhani
bude mať celkom 7 poslancov,
ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.  

Zverejnené 16.8.2018

Vymenovanie zapisovateľa

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy 10.11.2018 v obcí Marhaň:

Ing. Monika Knišová,, tel. +421 54 7393222, 
e-mail: obecmarhan@azet.sk

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

obecmarhan@azet.sk 

Zverejnené 27.8.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidatov

error loading iconPre voľby starostu obce Marhaň

error loading icon Pre voľby do Obecného zastupiteľstva Marhaň

Zverejnené 10.10.2018 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov

error loading iconOznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote - jesenná kampaň

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

error loading iconCelý dokument

Policajný zbor SR upozorňuje

Seniori pozor!

Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby neposielali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže isť o podvodníkov a zlodejov. 

error loading iconCelé upozornenie

Obci Marhaň bola schválená

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt
s názvom:

"Zníženie energetickej náročnosti kulturno-správnej budovy
v obci Marhaň"

Hlavným cieľom projektu je zníženie spotreby pri prevádzke kultúrno-správnej budovy v obci prostredníctvom realizácie optimálnej kombinácie vybraných investičných opatrení.

 

error loading iconViac informácií najdete tu...

Projekt oprava budovy

 

Zverejnené 25.7.2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Bardejove

V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
(50 m od hranice lesného pozemku) 

v územnom obvode okresu Bardejov od 15.06.2018 od 17,00 hod. do odvolania. 

error loading iconCelé vyhlásenie

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ako správne využivať SMS na tiesňové volanie 112
v prípade núdze.

Logo 112

Zasielanie SMS na číslo 112 je určené hlavne pre sluchovo postihnuté obyvateľstvo. 

error loading icon Informačný leták ...

 

 

Bolo to niekedy v auguste minulého roku, v Bardejove zasadala OR JDS, kde medzi iným padol návrh, či naša organizácia nemôže urobiť ples pre seniorov alebo papučový bál.

Viac informácii a video tu... 

Hornošarišská nedeľa 2017

Hornošarišská nedeľa

Viac fotiek

Zmena cestovných poriadkoch SAD

 

Ikona PDFCP 1 Bardejov -Giraltovce

 

Ikona PDFCP2 Bardejov - Kožany- Giraltovce

 

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného kaštieľa Dessewffyovcov

Otvorenie kaštieľaOtvorenie kaštieľa

Viac fotiek nájdete tu...

Zoznam lekárov v Prešovskom kraji

Portál www.navstevalekara.sk obsahuje kontakty základne informacie na lekárov a kontakty na pohotovstne služby v okoli našej obci.

Logo

NSIR

Za rok 2015 bola obec Marhaň vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená 
PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST.

Naša obec bola vyhodnotená Národným informačným strediskom Slovenskej republiky, ako dobre hospodáriaca obec. Dokladom toho je certifikát s vyhodnotením.

Certifikat

Súčasťou hodnotiaceho certifikátu je aj pečať, ktorú je naša obec oprávnená používať pri svojej propagácii bezčasového obmedzenia a bude zverejnená v systéme, ktorý využívajú banky, finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov , miest a obci .

Pečať

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove

Výzva

Zima je špecifickým obdobím  pre účastníkov  cestnej premávky.
V tomto období sa venuje zvýšená pozornosť predovšetkým chodcom, ako najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky. V praxi sa stretávame s prípadmi, kedy chodci nepoznajú pravidlá cestnej premávky a nevedia správne prechádzať cez cestu.

  • Dážď, hmla a sneh znižujú viditeľnosť na prechodoch pre chodcov, na cestách, mokrá vozovka zvyšuje riziko vzniku dopravných kolízií a nehôd
  • „Vidieť a byť videný“ je dôležité pre chodcov, cyklistov a vodičov motorových vozidiel
  • Dbajte viac o svoju bezpečnosť a nezabúdajte na používanie reflexných prvkov
  • Každý z účastníkov cestnej premávky môže svojim zodpovedným prístupom predísť nešťastiu na cestách

Cieľom všetkých aktivít v tomto zimnom období je predovšetkým preventívne pôsobiť a upovedomiť chodcov a vodičov motorových vozidiel o povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo zákona o cestnej premávke, ako účastníkom cestnej premávky.

Preto nezabúdaj, reflexný prvok Ti môže zachrániť život ! 

Reflexný prvokReflexný prvok

 

 

 

 

Návrh rozpočtu na rok 2016 

Ikona PDFNávrh rozpočtu

 

27.11.2015

Video o našej obci (zdroj televizia JOJ) 

Tu...

Oznámenie o strategickom dokumente územnej prognózy "Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre
Prešovský samospravný kraj"

Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja

Ikona PDF

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu PRV PSK 

 

Ikona PDF

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie - oznámenie

 

Viac informácii najdete tu...

20.7.2015 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Marhaň

Ikona PDF

Celý dokument...

 

Rozhodnutie

Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor schvaľuje vykonanie projektu pozemkových úprav v kat. území Marhaň.

Ikona PDF

Celý dokument...

 

Päta-bottom