Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Marhaň.

 

Územný plán obce Marhaň

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu

error loading iconViac informácií tu...

 

Oznámenie o uložení zasielky
Marta Pribišová

error loading iconCelé oznámenie tu...

 

error loading iconOznámenie č.2 tu...

Zverejnené 07.06.2024

Oznámenie o strategickom dokumente
„Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj“

error loading iconCelé oznámenie tu...

 

Obec Marhaň vyhlasuje
Výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Základnej školy v Marhani

error loading iconViac informácií tu...

Zverejnené 29.04.2024

Vážení občania,

Lesy sú základnou súčasťou nášho životného prostredia. Majú schopnosť tvoriť a chrániť úrodnú pôdu, zachytávať a akumulovať čistú vodu, produkovať kyslík, filtrovať vzduch, pohlcovať prach a rádioaktivitu, sú životným prostredím pre živočíchy, rastliny a ich spoločenstvá a pre ľudí sú zdrojom regenerácie, osvieženia a inšpirácie. Aby aj do budúcnosti lesy plnili svoje funkcie musíme sa snažiť minimalizovať riziko vzniku lesných požiarov, ktorých enviromentálne škody sú nevyčísliteľné.

error loading iconCelý oznam tu...

Verejná vyhláška

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru "Vysoká"

error loading iconCelá vyhláška tu...

Zverejnené 27.03.2024

Vyhláška
Regionálneho úradu verejného zdravotnictva so sidlom v Bardejove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Marhaň

error loading iconCelá vyhláška tu...

Zverejnené 08.01.2024

Návrh rozpočtu na roky 2024 až 2026

error loading iconNávrh rozpočtu na roky 2024-2026

Zverejnené 4.12.2023

Plagát Dotácia PSK

Plagát Dotácia PSK

Ako postupovať v prípade zemetrasenia

error loading iconViac informácii tu...

Zápisnica

okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbach do NR SR 30.09.2023

 

error loading iconCelá zápisnica tu...

Plagát projekt vodný zdroj

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!

error loading iconViac informácií tu...

Propagacia projektu

Polícia upozorňuje seniorov pred podvodníkmi!!!

error loading iconViac informácií tu...

Inflačná pomoc
Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

error loading iconViac informácií tu...

 

Alebo na stránke Úradu práce, sociálnych veci a rodiny klik...

Zverejnenie zámeru prenechať nehnuteľný majetok vo vlastnictve obce Marhaň do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

error loading iconViac informácií tu...

Zverejnené 13.05.2022 

Oznam

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 08.04.2022 bola v Bardejove otvorená Bezplatná dlhová poradňa. Našim poslaním je poskytovať komplexné odborné poradenstvo (ekonomické, právne, psychologické) ľuďom, ktorí sa pre zadlženie ocitli v ťažkej finančnej situácii.

error loading iconViac informácií tu...

 

Vývoz žump

Kontakt:
Marek Paľa, Giraltovce - telefón: 0905 136 667
Peter Zajac, Giraltovce - telefón: 0951 863 204
Plagát
Poriadková služba projekt

 

Upozornenie
Poľovnické združenie Hančov
so sídlom v Kľušove

Neoprávnený vstup na poľovné pozemky

error loading iconViac informácií tu...

Plagaát PSk

Africký mor ošípaných (AMO)
u domácich ošípaných a diviakov.

Regionálna veterinárna potravinová sprava Bardejov (ďalej len RVPS Bardejov) Vás vyzýva v rámci súčinnosti formou miestneho rozhlasu alebo iného média upozorniť' všetkých občanov- chovateľov ošípaných na nepriaznivú nákazovú situáciu vo vzťahu k Africkému moru ošípaných (ďalej len AMO) v súvislosti s potvrdením výskytu AMO u diviacej zveri v okrese Bardejov, ktorý bol potvrdený v katastri obce Raslavice.

error loading iconViac informácií najdete tu...

 

error loading iconOpatrenie na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru...

 

error loading iconDezinfečné prípravky účinné na AMO registrované v SR...

 

Plagát AMO

Klik na obrazok pre zväčšenie

error loading icon

AMO - chov ošipaných - prevencia

 

Výzva k postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

 

error loading iconUsmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

error loading iconPostup registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

error loading iconPríloha č. 1 - Registrácia chovu s jednou ošípanov na domácu spotrebu

 

error loading iconPríloha č.2 - predaj ošípanej na domácu spotrebu

 

Päta-bottom