Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Marhaň.

 

Adaptačná strategia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja

PDF ikonaViac informácií tu...

Program hospodárského rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

PDF ikonaViac informácii tu...

Verejná vyhláška
Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod a vydajné miesta na pitnú vodu

 

error loading iconCelá vyhláška tu...

Vyhláška
o dražbe k nehnuteľnosti
vo vlastníctve Dagmar Kožariková

error loading iconCelá vyhláška tu...

Návrh Územného plánu
na prerokovanie

 

error loading iconOznámenie o 2. prerokovaní návrhu Územného plánu obce Marhaň a o prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu ÚPN-O Marhaň

Certifikat
Plagát projekt vodný zdroj

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!

error loading iconViac informácií tu...

Propagacia projektu

Polícia upozorňuje seniorov pred podvodníkmi!!!

error loading iconViac informácií tu...

Inflačná pomoc
Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

error loading iconViac informácií tu...

 

Alebo na stránke Úradu práce, sociálnych veci a rodiny klik...

Zverejnenie zámeru prenechať nehnuteľný majetok vo vlastnictve obce Marhaň do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

error loading iconViac informácií tu...

Zverejnené 13.05.2022 

Oznam

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 08.04.2022 bola v Bardejove otvorená Bezplatná dlhová poradňa. Našim poslaním je poskytovať komplexné odborné poradenstvo (ekonomické, právne, psychologické) ľuďom, ktorí sa pre zadlženie ocitli v ťažkej finančnej situácii.

error loading iconViac informácií tu...

 

Vývoz žump

Kontakt:
Marek Paľa, Giraltovce - telefón: 0905 136 667
Peter Zajac, Giraltovce - telefón: 0951 863 204
Plagát
Poriadková služba projekt

 

Upozornenie
Poľovnické združenie Hančov
so sídlom v Kľušove

Neoprávnený vstup na poľovné pozemky

error loading iconViac informácií tu...

Plagaát PSk

Africký mor ošípaných (AMO)
u domácich ošípaných a diviakov.

Regionálna veterinárna potravinová sprava Bardejov (ďalej len RVPS Bardejov) Vás vyzýva v rámci súčinnosti formou miestneho rozhlasu alebo iného média upozorniť' všetkých občanov- chovateľov ošípaných na nepriaznivú nákazovú situáciu vo vzťahu k Africkému moru ošípaných (ďalej len AMO) v súvislosti s potvrdením výskytu AMO u diviacej zveri v okrese Bardejov, ktorý bol potvrdený v katastri obce Raslavice.

error loading iconViac informácií najdete tu...

 

error loading iconOpatrenie na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru...

 

error loading iconDezinfečné prípravky účinné na AMO registrované v SR...

 

Plagát AMO

Klik na obrazok pre zväčšenie

error loading icon

AMO - chov ošipaných - prevencia

 

Výzva k postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

 

error loading iconUsmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

error loading iconPostup registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

error loading iconPríloha č. 1 - Registrácia chovu s jednou ošípanov na domácu spotrebu

 

error loading iconPríloha č.2 - predaj ošípanej na domácu spotrebu

 

Päta-bottom