Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Ostatné dokumenty

 

Komunitný plán sociálnych služieb 2021-2027

error loading iconCelý dokument

Komunitný plán sociálnych služieb 2021-2025

error loading iconCelý dokument

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

error loading iconCelý dokument

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Marhaň

Ikona PDF

Celý dokument...

 

Oznámenie o strategickom dokumente územnej prognózy "Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre
Prešovský samospravný kraj"

Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja

Ikona PDF

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu PRV PSK 

 

Ikona PDF

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie - oznámenie

 

Viac informácii najdete tu...

20.7.2015 

Rozhodnutie

Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor schvaľuje vykonanie projektu pozemkových úprav v kat. území Marhaň.

Ikona PDF

Celý dokument...

 

 

 

 

Päta-bottom