Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Jednota dôchodcov Slovenska (JDS).

 

Bolo to niekedy v auguste minulého roku, v Bardejove zasadala OR JDS, kde medzi iným padol návrh, či naša organizácia nemôže urobiť ples pre seniorov alebo papučový bál.

S návrhom som prišla na našu výborovú schôdzu a oznámila som to členom. Po krátkom zvažovaní sme sa zhodli, že by to bolo možné. Ešte aj sála kultúrneho domu je zrekonštruovaná. Opäť sme si naplánovali stretnutie, na ktoré sme pozvali aj starostu pána Jozefa Kuziaka a oboznámili sme ho s naším a okresným návrhom. Po krátkom zvažovaní aj pán starosta súhlasil. Presný dátum sme ešte nemali, bol však na to čas. Predstava o plese nám vírila v našich hlavách. Jedno sme vedeli, že to bude začiatkom nového roku. Keďže bez živej hudby by to nebol ples – bál, bolo treba osloviť aj hudobnú skupinu a tiež určiť dátum plesu. Naši seniori sa radi hýbu, pohyb je zdravý a vraj pri hudbe aj účinnejší, vedeli sme že budú s tým súhlasiť. Po veľmi krátkom čase bol dátum plesu, takže aj hudobná skupina sa dali objednať na určitý dátum. Telefónne číslo sme mali. Zavolali sme a druhá strana potvrdila, že 18.2.2017 majú voľný deň, to bol aj náš plesový dátum. Hneď si nás zapísali do svojho kalendára. Bola sála, bola hudobná skupina, bolo treba sa zamyslieť nad niečím, čo pri tanci posilní. Hneď sme vedeli za kým môžeme ísť a zistiť, či nám pri varení pomôžu. Opäť sme dostali kladnú odpoveď. Samozrejme, nemohli to byť chlebíčky a kávu, ale potrebovali sme niečo teplé a sýte. Takže bola sála, hudobná skupina a bolo aj niečo pod zub. Už len rozmýšľať nad priebehom celého plesu. Výbor dal hlavy dokopy a bolo čo robiť. Dni sa veľmi rýchlo míňali a ples bol stále bližšie a bližšie. Plné ruky mali aj naši členovia. Nielenže pomáhali, ale aj dávali nové návrhy a nápady. Čas utekal a ples bol predo dvermi. Veľké prípravy začali naostro v piatok 17. februára. Ostával nám už len jeden deň a noc na všetko , čo nebolo dotiahnuté do konca. Noc ubehla veľmi rýchlo, v hlavách lietali myšlienky, spať sa nijako nechcelo. Nuž a od 14:00 hod. v sobotu (18. Februára)už aj ruky našich kuchárok sa predbiehali, bolo počuť buchot tĺčika na mäso, dochucoval sa zemiakový šalát a kuchyňou sa šírila vôňa kuracej polievky. Stoly boli prestreté, hudobná skupina TRIO každú chvíľu mala doraziť do sály. Cúvnuť už nebolo možné, len čakať prvých hostí. Nuž a bola to predsedníčka OO JDS p. A. Petričová a p. I. Novák z Bardejova. Ďalší hostia sa schádzali. Stále bolo ešte čo napraviť, doložiť na stôl, presunúť stoličku a pod. Hudobná skupina už ladila nástroje, dievčatá zo ZUŠ precvičovali, s ktorým prišli spestriť náš seniorský ples pod vedením p uč. J Pastirčakovaj a p. uč. J. Polču. Prázdnych stoličiek bolo stále menej a nás pri srdci hrialo, že aj starší ľudia sa chcú zabaviť, stretnúť s priateľmi, niečo dobré zajesť a tiež zatancovať. Je známe, že pohyb aj v podobe tanca starším ľudom prospieva. Tak a bolo to tu. Čas do začiatku plesu sa úplne skrátil. Nič iné neostávalo len sa pozrieť na hodinky, poriadne sa nadýchnuť a vystúpiť pred hostí privítať ich. Strach a tréma opadli, keď zazneli slová starostu p. J.Kuziaka a predsedníčky A. Stachovej. Gong a prvé hudobné tóny odštartovali úvodný tanec. V programe pokračovala zúškarská mládež. Pozdravili nás piesňami a tančekom. Nasledovala prvá večera a my domáci sme si riadne vydýchli. Nasledoval voľný program – prvé kroky na parket aj sklamania, pri tombole keď bolo čítané to nesprávne číslo. Keďže počet cien v tombole bol veľký, bolo potrebné urobiť aj prestávku. Bol čas na kávu a zákusok. Nasledovala druhá časť losovania čísel, opäť radosť, napätie. Po vylosovaní posledného čísla tomboly sa podávala druhá večera a tanečný parket ožil. Nálada bola výborná. Ples sa pomaly schyľoval ku koncu a naši hostia sa začali rozchádzať. Hudba do tanca stále hrala, ťažko sa opúšťal tanečný parket. Ručičky na hodinách ukazovali pokročilý čas. Bolo ďaleko po polnoci. Nasledovalo lúčenie, podávanie rúk. Takto skončil náš ples v Marhani. Ako bolo? To by mohli povedať tí, ktorí sa zúčastnili.

Z histórie

12. decembra 2009 rozhlas obecného úradu oznámil, že v sále obecného úradu bude schôdza ohľadom zabezpečenia organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS). Tejto schôdze sa zúčastnili aj členovia OO JDS (okresná organizácia). Po úvodnom programe, ktorý pripravili členovia okresnej organizácie bola voľba výboru do základnej organizácie. O založení bol upovedomený aj vtedajší starosta obecného úradu pán Imrich Nagajda a to za účelom nadviazania spolupráce. Účastníci zakladajúcej organizácie si zvolili týchto členov do výboru JDS a to:  

Predseda: Gabuždová Mária
Podredseda: Sopková Helena
Tajomník: Mgr. Stachová Alžbeta
Hospodár: Vojteková Mária
člen: Nagajdová Marta


Za členov revíznej komisie boli zvolení:

Predseda: Palková Anna
1. člen: Šamková Mária
2. člen Sokolová Mária  

Výbor bol zvolený a tak sme sa začali aktívne zapájať do akcií nariadených OO JDS v Bardejove. Medzi najaktívnejšie členky výboru patrili pani Helena Sopková a pani Mária Vojteková, ktoré sa ako prvé zúčastnili plesu v Bardejove, Kobylách a pod. Potom nasledovala akcia Športových hier seniorov v Šibe. Tu sme tvorili už pevné 5-členné družstvo v zložení: Gabuždová Mária, Vojteková Mária, Sopková Helena, Stachová Alžbeta, Šamková Mária. Ako jednotlivci súťažili: Eštvaníková Anna, Milan Guľa – Tomko a Pavol Kobyľan.  

        Nasledovali ďalšie akcie a to plesy. Účasť našich členov bola stále početnejšia. Boli to akcie nariadené OO JDS, ktoré pozvala členov výboru na posedenie pri príležitosti v mesiaci úcty k starším. Bolo to veselé posedenia s pohostením a so zábavou pri živej hudbe.
Keď sa naším členkám výboru otvorili oči, čo všetko sa dá zorganizovať a zrealizovať na domácej pôde, začali sa rozvíjať ďalšie aktivity.

Dôchodcové

Medzi pravidelné akcie patrí:

Novoročné posedenie
Výročná členská schôdza
Pomoc pri skrášľovaní obce
Deň matiek
MDŽ
Celodenný výlet a návšteva kúpaliska vo Vrbove
Opekačka pri rybníku

Dôchodcové

Rôzne výlety autobusom:

Hrad Stará Ľubovňa
Bardejovské kúpele
Dožinky Bardejov 2014 – pečenie kysnutých koláčov (prekonanie rekordu)
Poľsko -    Leľuchov – nákupy
Krynica, Mišina – kúpalisko
Maďarsko – Sarospatak – kúpalisko
Október úcta k starším
Slávnostné vianočné posedenie.

Medzi mimoriadne akcie patrila návšteva ústavu sociálnej starostlivosti v Giraltovciach a DÚHA v Bardejove.

6. februára 2014 sa uskutočnila výročná členská schôdza za prítomnosti okresnej predsedníčky pani A. Petričovej a pána starostu J. Kuziaka. Pred začiatkom schôdze boli vykonané tajné voľby nového predsedu, doplnenie a výmena starých členov za nových členov výboru.

Za predsedu bola zvolená A. Stachová a do výboru boli zvolení členovia: Kobyľan Pavol, Lukáčová Mária, Eštvaníkova Anna. 

        V tomto zložení nášho výboru navrhujeme nové a nové aktivity pre členov na celý kalendárny rok. Okrem iného sa zúčastňujeme aj okresných akcií nariadených OO JDS. Každoročne sa zúčastňujeme okresných športových hier seniorov. Kde všade sme boli? Šiba, Kobyly, Sveržov a Raslavice.

V roku 2014 v júni boli okresné športové hry seniorov u nás na miestnom ihrisku za spolupráce starostu obce pána J. Kuziaka, za pomoci OO JDS a mnohých sponzorov.

Dôchodcové

Ďalšie akcie:

PLESY – tzv. „Papučové“

  1. Nižná Voľa
  2. Lukavica
  3. Bardejov (Hotelová akadémia)
  4. Kochanovce

Dôchodcové

Pre obec:

- maľovanie tribúny na miestnom ihrisku
- natieranie oplotenia na cintoríne, pri dolnej ZŠ, pri obecnom úrade
- Z našeho pujda – výstava starých vecí

Máme DVD – ŠH seniorov, jún 2014, Marhaň.

Dôchodcové

Dôchodcové

Päta-bottom