Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Zmluvy rok 2023

 

Ikona PDFDodatok č. 6 k Zmluve o zvoze a manipulácii odpadu - Kosit a.s.

20.12.2023

 
Ikona PDFDodatok č.5 k Zmluve o kontokorentnom úvere č.928/2019/UZ

15.12.2023

 
Ikona PDFZmluva o poskytovaní služieb - Mediinvest Consulting, s.r.o.

28.11.2023

 
Ikona PDFDohoda č. 23/34/010/39 - UPSVaR Bardejov

28.11.2023

 
Ikona PDFDodatok č.1 Zmluva o termínovanom úvere č. 1196/2023/UZ Preklenovací úver

27.11.2023

 
Ikona PDFDodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1205/2023

27.11.2023

 
Ikona PDFZmluva o spolupráci

19.10.2023

 
Ikona PDFDodatok č.008 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300242922 - SPP, a.s.

17.10.2023

 
Ikona PDFZmluva o termínovanom úvere 1205/2023/UZ

13.10.2023

 
Ikona PDFZmluva o termínovanom úvere č. 1196/2023/UZ Preklenovací úver

13.10.2023

 
Ikona PDFDohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov - UPSVaR Bardejov

05.10.2023

 
Ikona PDFNotárska zápisnica - Kúpna zmluva

05.10.2023

 
Ikona PDFDodatok č. 4 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 928/2019/UZ - VUB a.s.

08.09.2023

 
Ikona PDFZmluva o prevode výpočtovej techniky - Deus

04.09.2023

 
Ikona PDFZmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

24.08.2023

 
Ikona PDFZmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov

24.08.2023

 
Ikona PDFZmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_169 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

22.08.2023

 
Ikona PDFZmluva č. 911/2023/OPR o poskytnutí dotácie - PSK

07.08.2023

 
Ikona PDFDodatok č.1 Pozemné komunikácie v obci Marhaň

01.08.2023

 
Ikona PDFZmluva o dielo na zhotovenie posudku strategického dokumentu

20.07.2023

 
Ikona PDFZmluva o dielo - MEDIINVEST Consulting,s.r.o.

11.07.2023

 
Ikona PDFZmluva o dielo, výkaz výmer - ZED – stav, s.r.o.

11.07.2023

 
Ikona PDFDodatok č.1 k Zmluve o spolupráci č. 642/2022

03.07.2023

 
Ikona PDFDohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov

26.06.2023

 
Ikona PDFDodatok č.1 k Mandátnej zmluve

13.06.2023

 
Ikona PDFDodatok č.1 k Zmluve č.23/34/054/241 - UPSVaR Bardejov

30.05.2023

 
Ikona PDFDohoda č.23/34/054/1217 - UPSVaR Bardejov

24.05.2023

 
Ikona PDFDohoda č.23/34/054/1220 - UPSVaR Bardejov

24.05.2023

 
Ikona PDFZmluva o termínovanom úvere č. 545/2023/UZ - VUB a.s.

22.05.2023

 
Ikona PDFZmluva č. 1423 387 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

03.05.2023

 
Ikona PDFDohoda č.23/34/060/51 - UPSVaR Bardejov

24.03.2023

 
Ikona PDFDohoda č.23/34/054/241 - UPSVaR Bardejov

24.03.2023

 
Ikona PDFZmluva o dielo - SM-ART & Partners, s.r.o.

23.03.2023

 
Ikona PDFDarovacia zmluva - Štatistický úrad SR

23.03.2023

 
Ikona PDFMandatná zmluva - Kontrol Stav s.r.o.

16.03.2023

 
Ikona PDFZmluva o manažmente projektu - MP Profit PB, s.r.o.

20.02.2023

 
Ikona PDFDodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb - Hujdičová

10.02.2023

 
Ikona PDFPoistná zmluva č. 2408862836 - Generali Poisťovňa

19.01.2023

 
Ikona PDFKúpna zmluva č. 7/2023, Komfos Prešov s.r.o.

17.01.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päta-bottom