Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Kultúrna história obce Marhaň.

 

Kultúrny život v našej obci bol bohatý už v minulosti, o čo svedčí aj to, že sa už v roku 1937 nacvičila Miestna jednota slovenského roľníctva divadelné predstavenie „ Starý zaľúbenec“ a „ Dve srdcia o tri štvrte na sedem“.  Hralo sa dva dni. Prvý deň pre miestnych občanov a druhý pre obyvateľov z okolia. Kultúrna činnosť bola teda živá.  Stalo sa peknou tradíciou nacvičiť každoročne aspoň dve divadelné hry, ba dokonca v roku 1940 MOMS (Miestny odbor Matice slovenskej) nacvičil 6 divadelných hier. V roku 1943 v dňoch 25. a 27. Februára boli „Topľan“, ktoré však pre rekonštrukciu miestneho kaštieľa bolo zatvorené.


O tom, že naši obyvatelia sa radi zabávali, svedčia aj piesne charakterizujúce marhaňských obyvateľov v širokom okolí. Z nich najznámejšia je „A poniže Marhani“ a tanec „Marhaňská“. Najčastejšie sa tancovali valčík, Maďar, bašistovská, kuríkrik, mazúrka, polka a čardáš.

Tieto dávne tradície sa podujali oživiť aj ženy z Marhane, ktoré pod vedením pani Švecovej založili v roku 1983 spevácku skupinu, reprezentujúcu nás na prehliadkach ľudových piesni v okrese. Zakladajúce členky: Alžbeta Švecová, Mária Šestáková. K nim sa pridali aj Viera Strončeková, Mária Daňková, Alžbeta Motýľová a Mária Gabužďová.

Neskôr bola založená aj mužská spevacká skupina pod vedením Jozefa Foltina. Zakladajúci členovia boli Jozef Foltin, Milan Šalata, Tomáš Šesták, Viliam Kelemen, František Kelemen, Ladislav Motýľ, Vincent Bednár, Imrich Eštvanik a harmonikár Milan Marcinek. Svoje spevacke umenie dokazuju na „Prehliadke Ľudového spevu“, ktorá sa koná každoročne v auguste v zrekonštruovanom miestnom kaštieli. Prvý ročník tejto prehliadky sa uskutočnil v auguste v roku 1990, kde sa okrem našich speváckych skupín predstavili a súbory z okolitých obcí. Usporiadanie týchto slávnosti sa stalo tradíciou.

O pozdvihnutie kultúrnej úrovne svojho obyvateľstva sa snaží  Obecný úrad aj nákupom novej literatúry do Miestnej ľudovej knižnice, ktorá je nositeľkou titulu „Vzorná Knižnica“ a v sučastnosti má 9784 zr. Kníh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päta-bottom