Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Zmluvy rok 2022

 

Ikona PDFDodatok č.5 k Zmluve o zvoze a manipulacií odpadu

30.12.2022

 
Ikona PDFDarovacia zmluva č. 72/2022 - Krajské múzeum v Prešove

20.12.2022

 
Ikona PDFMandatná zmluva č. 1/PHRSR/2022

12.12.2022

 
Ikona PDFZmluva o spolupráci pre národný projekt "Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051ARK3

01.12.2022

 
Ikona PDFDodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Marhaň

15.11.2022

 
Ikona PDFDohoda č. 22/34/010/38 - UPSVaR Bardejov

09.11.2022

 
Ikona PDFZmluva o spolupráci - TSP a TP - Úrad vlády SR

01.11.2022

 
Ikona PDFKúpna zmluva - Rajo s.r.o.

24.10.2022

 
Ikona PDFZmluva o termínovanom úvere č. 1164/2022/UZ - VUB a.s.

10.10.2022

 
Ikona PDFDodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J831-222-13

04.10.2022

 
Ikona PDFDodatok č.3 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 928/2019/UZ

27.09.2022

 
Ikona PDFZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č. ZM_SEP-IMRK2-2022/005037

19.08.2022

 
Ikona PDFZmluva o dielo č. VO 13/2022 - Haes s.r.o.

18.08.2022

 
Ikona PDFZmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

16.08.2022

 
Ikona PDFZmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu - MŠ

16.08.2022

 
Ikona PDFPoistná zmluva č. 2408602636 - Generali poisťovňa

02.08.2022

 
Ikona PDFZmluva č. 350/2022/OPR o poskytnutí dotácie - PSK

14.07.2022

 
Ikona PDFZmluva o termínovanom úvere č. 674/2022/UZ

16.06.2022

 
Ikona PDFZmluva o poskytnutí služieb - Hujdičová

08.06.2022

 
Ikona PDFMandátna zmluva - Renderteam, s.r.o.

08.06.2022

 
Ikona PDFPoistná zmluva - Generali Poisťovňa

27.05.2022

 
Ikona PDFZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

09.05.2022

 
Ikona PDFRámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

27.04.2022

 
Ikona PDFDohoda č. 22/34/060/78 o poskytnutí príspevku - UPSVaR Bardejov

31.03.2022

 
Ikona PDFDodatok č.2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 04.01.2021 na predmet zákazky:
„Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Marhaň 115“, Časť 4: Didaktické pomôcky – knižničný fond

30.03.2022

 
Ikona PDFDodatok č.5 k Zmluve o zvoze a manipulacií odpadu

30.03.2022

 
Ikona PDFZmluva o združenej dodávke plynu - Innogy

16.03.2022

 
Ikona PDFZmluva o združenej dodávke elektriny - VSE

09.03.2022

 
Ikona PDFZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č. 309070AIR1

04.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päta-bottom