Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Najznámejší rodáci z Marhane

 

Na tejto stránke budeme dopĺňať  občanov ktorý sa významným spôsobom presadili o zviditeľnenie našej obce.

Na tejto stránke budeme dopĺňať občanov ktorý sa významným spôsobom presadili o zviditeľnenie našej obce. Privítame návrhy, ktoré po prekonzultovaní s obecným zastupiteľstvom zverejnime. Návrhy so stručným životopisom navrhovaného občana posielajte na adresu: webmaster@obecmarhan.sk 

Andrej Podlesný alias Zahurný (resp. aj: podleszny András)

Narodený v roku 1856 v Marhani - zomrel cca. okolo roku 1930.

Bol s rodiny Podlesných známych mlynárov v Marhani a okolí (i v Šariši a Zemplíne). V 80. rokoch 19. storočia si otvoril jedno z prvých alebo vôbec prvé fotoštúdio v Košiciach a jedno z prvých vo vtedajšom Uhorsku.

Andrej Podlesný (resp. aj: Podleszny András a Andreas von Podleszny)

Narodený v roku 1783 v Marhani zomrel v roku 1853 v Bardejove.

Bol s rodiny Podlesných známych mlynárov v Marhani a okolí (i v Šariši a Zemplíne). V rokoch 1808-1811 vyštudoval (zrejme za pomoci marhaňského grófa Dessewfy-ho) evanjelickú (luteránsku) teológiu na známej univerzite v Tuebingene v Nemecku. V rokoch 1811-1831 bol evanjelickým a.v. farárom v Chmeľove (a aj konseniorom) a v rokoch 1832-1853 bol evanjelickým a.v. farárom v Bardejove. Bol súčasníkom Štúrovcom, ktorí tvorili podstatnú časť vtedajších evanjelických farárov.

Päta-bottom