Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Denný stacionár

 

Služby:

Opatrovateľská služba pre seniorov

Ikona PDF

Viac informácii najdete tu...

 

 

Stacionár

9. januára 2015 sa v našej obci uskutočnilo slávnostné otvorenie Denného stacionára a odovzdanie priestorov do užívania pre poskytovanie sociálnych služieb našim občanom – seniorom.

Tento stacionár je zriadený a prevádzkovaný neziskovou organizáciou S.O.S. so sídlom v Bardejove a vznikol v úzkej spolupráci s obcou Marhaň.
Na úvod sa prítomným klientom a ich rodinným príslušníkom prihovoril starosta obca Jozef Kuziak. Poďakoval sa riaditeľke S.O.S. Mgr. Adriáne Gmitterovej a Ing. Jánovi Artimovi. Klientom zaželali, aby v ňom zmysluplne trávili jeseň života a vytvorené podmienky a prostredie bolo pre nich v rámci každodenného života, oázou pokoja.

Otvorenie StacionáraOtvorenie Stacionára

Následne sa prítomným prihovorila Mgr. Adriána Gmitterová, ktorá v krátkosti všetkých oboznámila s poslaním a činnosťou Denného stacionára. Zdôraznila, že Denný stacionár pre seniorov je služba v zariadení s denným pobytom poskytovaná seniorom, ktorí žijú v rodinách s rodinnými príslušníkmi, ktorí im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť ako aj seniorom, ktorí žijú sami a potrebujú kontakt s ľuďmi a vyplniť voľný čas.
V závere sa slova ujali duchovný otec Mgr. Daniel Gurský a Mgr. Martin Chalupka a spoločne posvätili priestory  denného stacionára a týmto aktom bola ešte viac zdôraznená podstata a zmysel tohto zariadenia s ľuďmi pre ľudí.
Prevádzka bude v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:30, v rámci ktorej sa bude poskytovať: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, fyzioterapia, stravovanie, pracovná terapia a záujmová činnosť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päta-bottom