Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Archív informácií

 

Logo Logo Logo

Projekt ZS

Obec Marhaň má schválený projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Marhaň 115“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

error loading iconCelé znenie projektu...

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
www.irop.sk

Logo

Logo LogoLogo

Obci Marhaň bola schválená

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt
s názvom:

"Zníženie energetickej náročnosti kulturno-správnej budovy
v obci Marhaň"

Hlavným cieľom projektu je zníženie spotreby pri prevádzke kultúrno-správnej budovy v obci prostredníctvom realizácie optimálnej kombinácie vybraných investičných opatrení.

error loading iconViac informácií najdete tu...

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Investicia do Vašej buducnosti

Zoznam lekárov v Prešovskom kraji

Portál www.navstevalekara.sk obsahuje kontakty základne informacie na lekárov a kontakty na pohotovstne služby v okoli našej obci.

Logo

Bolo to niekedy v auguste minulého roku, v Bardejove zasadala OR JDS, kde medzi iným padol návrh, či naša organizácia nemôže urobiť ples pre seniorov alebo papučový bál.

Viac informácii a video tu... 

Video o našej obci (zdroj televizia JOJ) 

Tu...

Policajný zbor SR upozorňuje

Seniori pozor!

Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby neposielali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže isť o podvodníkov a zlodejov. 

error loading iconCelé upozornenie

Cestovné poriadky platné od 9.12.2018

 

error loading iconLinka 701404

úprava jazdnej doby u spoja č. 1,57,73,59,67,33,9,38,52,58,60,64,20,26, u spoja č. 69 zapracovať negatívnu značku "22"

error loading iconLinka 701406

úprava jazdnej doby u spoja č. 59,61,63,69,54,102,38,22,42,36,46

error loading iconLinka 701407

úprava jazdnej doby u spoja č. 49,41,29,64,14,16,12,58

Časová úprava odchodu spoja č. 65 zo zastávky Marhaň,rázc.Koprivnica z 8.00 hod. na 7.55 hod. z dôvodu prestupu na MHD.

NSIR

Za rok 2015 bola obec Marhaň vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená 
PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST.

Naša obec bola vyhodnotená Národným informačným strediskom Slovenskej republiky, ako dobre hospodáriaca obec. Dokladom toho je certifikát s vyhodnotením.

Certifikat

Súčasťou hodnotiaceho certifikátu je aj pečať, ktorú je naša obec oprávnená používať pri svojej propagácii bezčasového obmedzenia a bude zverejnená v systéme, ktorý využívajú banky, finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov , miest a obci .

Pečať

Hornošarišská nedeľa 2017

Hornošarišská nedeľa

Viac fotiek

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného kaštieľa Dessewffyovcov

Otvorenie kaštieľaOtvorenie kaštieľa

Viac fotiek nájdete tu...

Rozhodnutie

Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor schvaľuje vykonanie projektu pozemkových úprav v kat. území Marhaň.

Ikona PDF

Celý dokument...

 

 

 

 

Päta-bottom