Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Zmluvy rok 2021

 

Ikona PDFDodatok č.1 ku Kúpnej zmluve -ZOFF, spol. s.r.o.
Technické vybavenie

21.12.2021

 
Ikona PDFDodatok č.1 ku Kúpnej zmluve -KP plus s.r.o.
Knižný fond

20.12.2021

 
Ikona PDFDodatok č.1 ku Kúpnej zmluve -KP plus s.r.o.
Didaktické pomôcky

20.12.2021

 
Ikona PDFDodatok č.1 ku Kúpnej zmluve -KP plus s.r.o.
Interiérové vybavenie - nábytok

20.12.2021

 
Ikona PDFZmluva o poskytovaní služieb - Mediinvest, s.r.o.

30.11.2021

 
Ikona PDFDodatok č.1 k Mandatnej zmluve zo dňa 30.6.2021

25.11.2021

 
Ikona PDFZmluva o termínovanom úvere č. 1255/2021/UZ

23.11.2021

 
Ikona PDFDodatok č.1 k Zmluve o dielo - Pozemné komunikácie v obci Marhaň

27.09.2021

 
Ikona PDFDodatok č.2 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 928/2019/UZ

27.09.2021

 
Ikona PDFDodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného
príspevku č. ZM_SEP-IMRK3-2019-002520

21.09.2021

 
Ikona PDFZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDaV SR

10.07.2021

 
Ikona PDFZmluva o termínovanom úvere č. 847/2021/UZ

05.08.2021

 
Ikona PDFDohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1113/2021/D

05.08.2021

 
Ikona PDFMandatná zmluva

30.06.2021

 
Ikona PDFDohoda o ukončení Mandátnej zmluvy - Mediinvest Consulting s.r.o

17.06.2021

 
Ikona PDFZmluva o dielo - Mediinvest Consulting s.r.o

17.06.2021

 
Ikona PDFZmluva o dielo - GMT projekt, spol. s.r.o

19.04.2021

 
Ikona PDFDodatok k Zmluve o vypožičke - Štatistický úrad SR

16.03.2021

 
Ikona PDFKúpna zmluva - IT - ZOFF plus, s.r.o.

07.01.2021

 
Ikona PDFKúpna zmluva - didaktické pomôcky - KP plus, s.r.o.

05.01.2021

 
Ikona PDFKúpna zmluva - interiérové vybavenie - KP plus, s.r.o.

05.01.2021

 
Ikona PDFKúpna zmluva - didaktické vybavenie - KP plus, s.r.o.

05.01.2021

 

 

Päta-bottom