Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Elektronická úradná tabuľa obce Marhaň.

 

Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Marhaň

Do obecného zastupiteľstva v Marhani boli zvolený:

Mária Waksmanská, Kresťanskodemokratické hnutie, 245 platných hlasov

Mgr. Peter Motýľ, Kresťanskodemokratické hnutie, 204 platných hlasov

Vladislav Šamko, MOST-HID, 204 platných hlasov

Milan Gdovin, SMER - sociálnademokracia, 193 platných hlasov

Ondrej Džalaj, Kresťanskodemokratické hnutie, 192 platných hlasov

Roman Prusák, Kresťanskodemokratické hnutie, 189 platných hlasov

Ján Šoltýs, Kresťanskodemokratické hnutie, 159 platných hlasov

Za starostu obce Marhaň bol zvolený:

Jozef Kuziak, Kresťanskodemokratické hnutie, 239 platných hlasov

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Bardejove

V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
(50 m od hranice lesného pozemku) 

v územnom obvode okresu Bardejov od 15.06.2018 od 17,00 hod. do odvolania. 

error loading iconCelé vyhlásenie

 

Päta-bottom