Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Informácie
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

 

Voľba poštou

Voliť poštou môže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov veku (ďalej len „volič“) a

  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, ak v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9. 8. 2023) požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.

Volič môže požiadať o voľbu poštou

Elektronický klik...

alebo

V listinej podobe klik...

Informácie pre voliča

Zverejnenie elektronickej adresy

Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:
obecmarhan@azet.sk

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie
pre Parlamentné voľby v r. 2023:
obecmarhan@azet.sk

 

error loading iconUrčenie volebného okrsku

 

error loading iconVoľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päta-bottom